Journal Archive

Korean Journal of Medicinal Crop Science - Vol. 28 , No. 5

3. p.339 Gamma-ray Irradiation on Radio Sensitivity in Cnidium officinale Makino
Jin Tae Jeong, Bo Keun Ha, Jong Won Han, Jeong Hoon Lee, Sang Hoon Lee, Myeong Won Oh, Chun Geon Park, Kyung Ho Ma, Jae Ki Chang, Sang Hoon Kim, Jin Baek Kim, Si Yong Kang, Jai Hyunk Ryu
DOI: https://doi.org/10.7783/KJMCS.2020.28.5.339